ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

เมย์

Anoporn  Khruataeng

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การเข้าสังคม, การพัฒนาอารมณ์, วิทยากร)

จำนวนเข้าชม 987 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

อโนพร เครือแตง นักจิตวิทยา ทำงานด้านจัดอบรมสัมมนา ให้กับบริษัท ไลฟ์ สกิลส์ (ไทยแลนด์) มีประสบการณ์ด้านจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 13 ปี เชี่ยวชาญด้านกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ประวัติการศึกษา

Certified Trainer Child Phycology, 1999, Halmstad University

• Training of Trainer for LBT Activists by Foundation forSOGI Rights and Justice (oct.2012)

• Training of Trainer, Alternative Counselling by Women’sWellbeing Program (Thai Health Foundation) (jul.2012)

• Non-violent Communication (NVC) by Dr.Pairin Chotsakulrat(aug.2014)

• Advanced workshop for Social worker: Children and FamilyWorking Technic & Skills

• Training of LGBTI trainers on UN mechanisms (2-6 December2019, Hanoi)

• Psychological training for the general public, Faculty ofPsychology, Chulalongkorn University (apr.2019)

• Board game design (Feb. 2019) 

ประสบการณ์

I have been the Certified Trainer Child Phycology fromHalmstad University where I was delivering all psychological courses includingLeadership Management, Interpersonal Skills, Effective Communication, TeamEngagement, Sales Advantages, and High Impact.

 

 

ประสบการณ์
2009: Healthy Sexuality Program ThaiHealth Foundation (2 years) Empower Consulting Group for lesbian transgenderbisexual (genders, sexualities, and rights-based approach) Focus group 3 days 2nights 7 courses group consulting 200 person (Lesbian)

• 2010: Tambon Administration Organization (5 Love Languagecourses) Family Therapy,Family supportive group (LGBT family) Dialogue Talk 12courses 1-day Target family 10-15 / courses

• 2011: Q & A book “Lesbian Uncensor” and E book forFree copy rights Understanding the context of Asia lesbians Question and Answerfor Lesbian in Thailand culture (Participatory 2011// The Thailand TeachersAssociation for sexuality education Dialogue talk about homophobia targetteacher 50 person.

• 2012: Campaign PR and educator team for Health care andHIV prevention of the 1st Global Female Condom days in Pattaya. (14 Sep 2012)

   - Training ofsexually transmitted diseases (STD) prevention for transgender and sex workercollaborated with Health and Opportunity Network (HON) and Ecco Pattaya

• 2013: Campaign PR and educator team for Health care andHIV prevention of the 2nd Global Female Condom days in Pattaya. (14 Sep 2013)

  - Thai PBS (YoungMedia Asia) Guest Appearance about gay movie review with gender lens.

  - The ParticipatoryAction Research Training by Mahidol University

• 2014: Thammasat University (master student class) Dialoguetalk about LGBT

 

• 2015: E book “Be coming Me(n)” Focus Group Transgender FTM(female to male)

  - 2015: IDHOTTHAILAND Transmen workshop

  - 2015: AmericanJewish World Service AJWS (1 years ) Empower Consulting Group for lesbiantransgender bisexual (genders, sexualities, and rights based approach) program2 days 1 night 4 courses target LBT group 20-30 person / courses

  - 2015: Researchteam member “SOGIE in the Media Study” with UNDP

 

• 2016: Leader education team for Organization DevelopmentNetwork for Children's Right to Protection in Northern Thailand (OCN ) (LGBTRights, Bully) 2 days , 5 Vocational school target students 90 person

  - 2016: Book “Becoming Me(n)” Hard copy 150 pages Experience from Transgender FTM (female tomale) and Preliminary clinical data on the operation and use of hormone

  - 2016: NationalConsultant to Host the Media Fellowship Programme (Opened to Thai Page 2Nationals Only) under the UNDP – Being LGBTI in Asia Programme

  - 2016: Interviewerfor In-Depth Interview to support the research team (qualitative data) for theimplementation and monitoring of the study aimed to explore the uptake of HIVoral        Fluid testing among MSM andtransgender woman in Thailand, Managed by LINKAGES Thailand

• 2018: Consulting of “FTM Guide Book “Female to Malt Guidebook in medical health.

• 2019-2020: Project Manager running Project “Sex On Screen”under Thai Health Promotion Foundation cooperate with High School in Theong ,Chiengrai Province

• 2019-2020: Training CRC (Online) at MaiYa VittayakomSchool (The Convention on the Rights of the Child) support by UN Mechanism andILGA ASIA.

• Consulting Family therapy

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- Leader for Gen-Y and Alpha  (ผู้นำยุคใหม่การบริหารเพื่อพัฒนาบุคลากรต่างวัย)
- Non-Violent Communication (NVC)  การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งการสื่อสารอย่างเป็นมิตรและสร้างความเข้าใจ
- Gender equality (ความเสมอภาคระหว่างเพศ ตอบรับพรบ.ความเท่าเที่ยวระหว่างเพศ  พศ. 2558ลดการ  bullying ภายในสภาพแวดล้อมองค์กรโรงเรียน ที่ทำงาน)
- Sex Education
(เพศวิถีศึกษา เข้าใจเรื่องความรุนแรงที่มองไม่เห็นสร้างความเข้าใจเรื่องเพศรอบด้าน เหมาะสำหรับครู กลุ่มเยาวชน และโรงเรียนต้นแบบเพื่อลดความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ปัญหาท้องไม่พร้อม เด็กหลุดจากระบบการศึกษา)
- Training of Trainer (ภาวะผู้นำการจัดการบริหารอำนาจแบบได้ผลสูงสุด)
- Digital footprint (รอยเท้าที่ไม่เคยหายไปจากโลกออนไลน์แบรนด์ดิ้งองค์กร เริ่มจากบุคลากรในองค์กร)
- Online workshop
- Family therapy (เยียวยา ปมในอดีต แบบกลุ่มหรือส่วนตัว)
- Peaceful Death (การเผชิญความตายอย่างสงบเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เหมาะสำหรับ ศูนย์พักฟื้นศูนย์บำบัดต่างๆ)
- Empower (ค้นหาอำนาจภายในตนเองคุณค่าที่หลงลืม เหมาะกับ พนักงานทั่วไปที่หมดไฟ)


Sponsored
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีคว...

ดูรายละเอียด
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม IMDS (International Material Data System for Beginner)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »