สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ดร.วริทธิ์สิริ  วรจรัสสิริโชติ

วิทยากรด้าน: การลงทุน หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ วิทยาลัยรัชภาคย์ กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาโท (บธ.ม.) คณะบริการธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ วิทยาลัยรัชภาคย์ กรุงเทพมหานคร 
  • ปริญญาโท (วท.ม.) คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) สาขาการจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร 
  • เรียนหลักสูตร “นวัตกรรมการลงทุน”เรื่อง"กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุน..ให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุด” มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์

ประวัติการทำงานด้านธุรกิจ

-2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ สถาบัน Wealth Formation Academy

- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอชทีโกโบแคบ จำกัด กรุงเทพมหานคร 

- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช แมกค์ ไวร์ จำกัด 

ประวัติการทำงานทางการเมือง

- สมาชิกสภาเขต เขตสะพานสูง 2 สมัย (ส.ข.) ( 30 เม.ย.2549 – 6 มิ.ย. 2557 )

- ประธานสภาเขตสะพานสูง (6 มิ.ย.2553-6 มิ.ย.2554) 

-รองประธานสภาเขตสะพานสูง (พ.ค. 2551 – 2552) 

- อดีตเคยเป็นอนุกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๕ 

- อดีตเคยเป็นคณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร 

ประวัติการทำงานทางสังคม ปัจจุบัน

-รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลคุณธรรมแห่งปี” องค์ประธานพิธี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

- ได้รับรางวัลเกียรติคุณ รางวัล “CEO THAILAND AWAROS 2014” 22 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย ฯพนฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 

-กรรมการบริหารชมรมเชิดชูคนดีของแผ่นดินไทย ในอุปถัมภ์ ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ 

-คณะกรรมการ (ฝ่ายทะเบียน) สภาวัฒนธรรม เขตสะพานสูง 

-คณะกรรมการ “ชมรมพลังแผ่นดิน” ต้านภัยยาเสพติด เขตสะพานสูง 

-คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 

-คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมสุเหร่าลาดบัวขาว 

-คณะกรรมการ การศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) เขตสะพานสูง


ผลงานทางด้านวิชาการ

-วิจัยเรื่องตราสารอนุพันธ์กับการพัฒนาตลาดทุนไทย

-คู่มือประชาชน ในการเลือกบริโภคอาหาร ยา และเครืองสำอางค์

-โครงการการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย

-โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ปี พ.ศ.2552

โค้ชกูรูด้าน การลงทุน หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »