สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ผศ.ดร.โสภณ  ขันติอาคม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ไม่ระบุ

จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ประวัติการศึกษา

 M.S. และ Ph.D. in Econometrics, Industrial Organization, Financial Economics จาก Texas A&M University (USA)

ประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญทางด้าน Mathematical and Quantitative Methods และ Financial Economics

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »