สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

จำนวนเข้าชม 766 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ

อาจาริยสา (สอนครูสมาธิ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ

Trainer & Coach skill for 21st Century

Understand yourself and Others : Skill for Success

The MAGNETER PRESENTATION ACADEMY (The way of ZEN)

DTH Marketing workshop

SUM Presentation

Smart Look for Successful Career and Life (ภาษาท่าทางที่สง่างามเพื่อความสุขและความก้าวหน้า)

Train the Trainer

นพลักษณ์ (The Enneagram)

PUBLIC SPEAKING โดยครูโอ๋AF

อบรมสู่ฝันนักเขียนขั้นพื้นฐานรุ่น 14 โดยอ.เปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีป

Train the Trainer โดยดร.บัญญัติบุญญา

ระบบการจัดการISO 9001,ISO 14001,IATF 16949 โดยดร.ทองพุทธลอด

ประสบการณ์

การทำงานที่ผ่านและปัจจุบัน

 •  อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท Kathy Gold
 •  ที่ปรึกษาการตลาดบริษัทStepteambuiding
 •  ที่ปรึกษาการตลาดบริษัทBLUE NAVI
 •  ที่ปรึกษาการตลาดบริษัทCAP VISION
 •  อาจารย์สอนสมาธิที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ
 •  อาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระแต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง : วิชาจีบวิชาเคล็ดลับจัยโกหกร่วมกับอ.ธนิช)
 •  อดีตวิศวกร (ผู้จัดการ) ที่บริษัทโทเทิ่ลแอคเซสคอมมูนิเคชั่น (DTAC)

บทบาทนักเขียน

 •  เขียนบทความธรรมะทำไมในเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/dhammawhy?ref=hl
 •  เขียนบทความลงในนิตยสารGoodluck Goodlife
 •  เขียนหนังสือร่วมกับ อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสงทอง และ โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 •  ชื่อหนังสือ “ใช้ชีวิตคิดแบบโค้ชเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ”
 •  ปัจจุบันกำลังเขียนหนังสือของตัวเองกับสำนักพิมพ์คิดดี “สมาธิเปลี่ยนชีวิต”

ผลงานทางวิชาการ

ร่วมกับอาจารย์จตุพรวิศิษฏ์โชติอังกูร (นักวิชาการอิสระ KM Activist, Coaching, Trainer, Facilitator) เขียนและถอดบทความแนวทางการจัดทำขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

ประสบการณ์การทำงาน – อดีต

 •  วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 •  วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 •  วิทยากรรับเชิญบรรยายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 •  วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง (BBC)
 •  วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยพานิชยการบางนา
 •  วิทยากรรับเชิญบรรยายให้พระวิทยากรวัดสระเกศวรวิหาร
 •  วิทยากรรับเชิญบรรยายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  


Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรด้าน จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ ดูวิทยากรทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »