สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อาจารย์มงคล  ตันติสุขุมาล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ไม่ระบุ

จำนวนเข้าชม 137 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2542 \\r\\n
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2536 \\r\\n
  • ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพธุรกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2548 \\r\\n


ประสบการณ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี และ 12 รางวัลนักพูดดีเด่นพร้อมปริญญาด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และประกาศนียบัตรสาขาต่าง ๆมากกว่า 30 ใบ มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมกว่า 5,000 คน

- โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC: New Entrepreneurs Creation \\r\\n

- มัคคุเทศก์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) เฉพาะพื้นที่ Tourist Guide Licence เลขที่ 23-1622 \\r\\n

- การฝึกพูดตามหลักสูตรและแนวการฝึกพูดสากล Toastmaster International, USA. \\r\\n

- Business English\\r\\n

- Database Design and SQL \\r\\n

- Microsoft Visual Basic for Database\\r\\n

- Microsoft Visual Basic \\r\\n

- Accounting software for SMEs\\r\\n

- Web Builder and Design \\r\\n

- QMS ISO 9001:2000 Transition Training Course \\r\\n

- Legal requirement in ISO 14000\\r\\n

- ISO9000 Internal Audit\\r\\n

- ISO9000 Quality System Documentation and Control \\r\\n

- General Concept and Implementation of ISO9000 \\r\\n

- Production planning and control by MRPII/JIT system. 

ความถนัด

- การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation) \\r\\n

- ธุรกิจเครือข่าย จากวิธีคิด สู่วิธีทำ \\r\\n

- การจัดทำแผนธุรกิจ \\r\\n

- การจัดทำแผนการตลาด \\r\\n

- การวิจัยตลาด \\r\\n

- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ \\r\\n

- ศิลปะการพูดในที่ชุมชน \\r\\n

- การตลาดธุรกิจบริการ \\r\\n

- หัวใจของงานบริการ \\r\\n

- การตลาดเชิงรุก \\r\\n

- ศิลปะการขาย\\r\\n

อมรบที่เกี่ยวข้อง\\r\\n

การจัดทำแผนธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจขาลง (Business Plan in Economic Downturn Situation )\\r\\n

Internet and E-Commerce อินเตอร์เน็ต และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์\\r\\n

ศิลปะการขายเชิงรุก\\r\\n

การจัดทำแผนธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจขาลง (Business Plan in Economic Downturn Situation)

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล

หลักสูตรอบรม ศิลปะการเขียนและการตอบคำถาม ในสื่อออนไลน์
4,500บาท
หลักสูตรศิลปะการเขียนและสื่อสารทางเว็บไซต์ภายในองค์กร ได้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสารให้ดีขึ้น ทำให้เนื้อหามีความน่าสนใจ สามารถสร้างความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้อ่านหรือลูกค้าได้ เพื่

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ info@seminardd.com

โค้ชกูรูด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »