สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อาจารย์มงคล  ตันติสุขุมาล

วิทยากรด้าน: ไม่ระบุ

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2542 \\r\\n
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2536 \\r\\n
  • ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพธุรกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2548 \\r\\n


ประสบการณ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี และ 12 รางวัลนักพูดดีเด่นพร้อมปริญญาด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และประกาศนียบัตรสาขาต่าง ๆมากกว่า 30 ใบ มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมกว่า 5,000 คน

- โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC: New Entrepreneurs Creation \\r\\n

- มัคคุเทศก์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) เฉพาะพื้นที่ Tourist Guide Licence เลขที่ 23-1622 \\r\\n

- การฝึกพูดตามหลักสูตรและแนวการฝึกพูดสากล Toastmaster International, USA. \\r\\n

- Business English\\r\\n

- Database Design and SQL \\r\\n

- Microsoft Visual Basic for Database\\r\\n

- Microsoft Visual Basic \\r\\n

- Accounting software for SMEs\\r\\n

- Web Builder and Design \\r\\n

- QMS ISO 9001:2000 Transition Training Course \\r\\n

- Legal requirement in ISO 14000\\r\\n

- ISO9000 Internal Audit\\r\\n

- ISO9000 Quality System Documentation and Control \\r\\n

- General Concept and Implementation of ISO9000 \\r\\n

- Production planning and control by MRPII/JIT system. 

ความถนัด

- การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation) \\r\\n

- ธุรกิจเครือข่าย จากวิธีคิด สู่วิธีทำ \\r\\n

- การจัดทำแผนธุรกิจ \\r\\n

- การจัดทำแผนการตลาด \\r\\n

- การวิจัยตลาด \\r\\n

- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ \\r\\n

- ศิลปะการพูดในที่ชุมชน \\r\\n

- การตลาดธุรกิจบริการ \\r\\n

- หัวใจของงานบริการ \\r\\n

- การตลาดเชิงรุก \\r\\n

- ศิลปะการขาย\\r\\n

อมรบที่เกี่ยวข้อง\\r\\n

การจัดทำแผนธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจขาลง (Business Plan in Economic Downturn Situation )\\r\\n

Internet and E-Commerce อินเตอร์เน็ต และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์\\r\\n

ศิลปะการขายเชิงรุก\\r\\n

การจัดทำแผนธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจขาลง (Business Plan in Economic Downturn Situation)

โค้ชกูรูด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »