สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ชัยรัตน์  ทินบัว

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ไม่ระบุ

จำนวนเข้าชม 2487 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

Ramkhamhaeng University Bangkok, Bachelor Degree in Board of Education Science, May 1996 – April 1999, Wachirathamasatit School, Secondary, Science - Mathematics

ประสบการณ์

MANAGEMENT SKILLS, INTERPERSONAL SKILLS, IT & LANGUAGE COMPETENCY

MANAGEMENT SKILLS

1. Transportation Management

2. Inventory Management

3. Warehouse Management

4. Task Achieving

5. Operation Coordination

6. Supplier Negotiation

7. Forecasting and Control Budget

8. QCC and Problem Solving

 

INTERPERSONAL SKILLS

1. Understands and adopts the organizational culture.

2. Aligns personal/professional growth with corporate vision.

3. Possesses the attitude of collaboration/sharing.

4. Possesses innovative capacity/creative mind.

5. Always willing to learn, and willing to adopt new methodologies.

6. Possesses self-control.

7. Willing to accommodate uncertainties

 

IT SKILL AND LANGUAGE COMPETENCY

1. Microsoft Office & Internet application

2. Enterprise Resource Planning (ERP – SAP)

3. Good command in spoken and written English

4. Warehouse Management System (WMS, AS400)

 

WORK EXPERIENCE I Period: April 2014 – Present 

Company: Zuellig Pharma Crop.

Current Position: Senior Supervisor Inbound (Receiving & Goods Return)

Work Assign

1. Work with other function to provide routes that lower dead headed rates.

2. Keep track of the operation progressed under policies and missions of the company

3. Establish & Standardize process and receiving Quality Controls.

4. Coordinate the execution of service contracts with the clients

5. Represent superior attending meetings or hustling assigned jobs

6. Safeguard the warehouse against losses due to mishandling, fraud, theft or pilferage.

7. Co-plan the policy procedure for new business

8. Evaluate and monitor performance of members on a periodic basis.

9. Co-ordinate both internally and externally, including joining activities supporting operation of company

 

WORK EXPERIENCE II Period: October 2012 – March 2014 Company: Summit Auto Seats Corp. Current Position: Section Head Warehouse (Finish goods) Work Assign

1. Ensure accuracy of system inventory balances against actual physical count. Classify items that are fast, slow and non-moving.

2. Evaluate Finish goods requisition to determine production consumption based on Production Schedule and determine safety stock levels.

3. Coordinate with Purchasing Section on matters pertaining to ordering and delivery schedule.

4. Manage ordering, stocking, receiving and issuance of parts and materials.

5. Provide Production and Plant Operations with accurate and timely supply of parts and materials.

6. Safeguard the warehouse against losses due to mishandling, fraud, theft or pilferage.

7. Conduct periodic inventory count for all parts and materials.

8. Evaluate and monitor performance of members on a periodic basis.

 

WORK EXPERIENCE III Period: June 2010 – September 2012

Company: Food Packaging (Thailand) Public Company Limited.

Current Position: Dispatch and Warehouse Foreman.

Work Assign

1. Managing warehouse to ensure that movement and transition of goods are done according to work instructions.

2. Driving the warehouse operations team to correct and prevent any issues in warehouse process, ISO compliance GMP, HCCP and 5S & safety.

3. Taking a lead in team meetings to ensure that warehouse operations are controlled maintained and developed correctly according to operation and improvement plans.

4. Making key decisions to maintain a customer-orientated operation.

5. Planning and monitoring the storage, delivery and dispatch of orders.

6. Supervising daily transport activities and outsourcing the transportation fleet to meet delivery schedules as required by customers and keeping costs within company budget guidelines.

7. Managing a transportation team (incl. outsourcing) for efficient cargo distribution.

8. Overseeing the planned maintenance of vehicles, machinery and equipment

9. Bidding activities and negotiating additional truck suppliers to secure the movement capabilities

10. Following Up truck supplier performance and providing monthly performance evaluation for top management

WORK EXPERIENCE IV Period: November 2007 to March 2010

Company: SCHENKER (THAI) Ltd.

Position: Warehouse Supervisor

Work Assign

1. Provision of leadership and management to staff within the business unit including dealing with grievance, disciplinary, capability and absence issues.

2. Managing budget to ensure expenditure is monitored and controlled and that value for money is obtained, and customers are charged for services provided.

3. Advising customers on the correct operation of vehicles and plant.

4. Ensuring financial regulations and standing orders are adhered to.

5. Maintaining a viable trading account and working with operations colleagues to ensure the success of the overall business unit.

6. Responsible for the health, safety and welfare of all staff under direct management and expected to contribute to the health, safety and welfare of all personnel in the overall business unit and visitors.

7. Work with other function to provide routes that lower dead headed rates.

8. Solving daily problems that may arise.

 

WORK EXPERIENCE IV Period: November 2005 to November 2007

Company: Creative Company Limited.

Position: Assistant Warehouse Manager

Work Assign

1. Overseeing warehouse management: receiving, storing, picking, distribution, transportation and relocation

2. Managing staff and resources to ensure effective warehouse transactions.

3. Managing communicating, working, control receiving, putting away and picking correctly to ensure that the any movement and transition is according to work instruction.

4. Taking the lead in team meetings to ensure that warehouse operations are controlled maintained and developed correctly according to operation and improvement plans.

5. Recording, creating irregular issue reports to clients for further improvements

6. Co-plan the policy procedure and company's budget

7. Co-ordinate both internally and externally, including joining activities supporting operation of company

8. Further operation summary report from operating manager and evaluate such summary to present to superior

 

APPRENTICESHIP AND PRACTICAL TRAININGS

 • 2006 ISO 9001 : 2000 Course From Cordial Creative Company Limited
 • 2006 ISO 9001: 2000 Auditor Course From Cordial Creative Company Limited
 • 2007 Warehouse Management From Technology Promotion Association Thailand - Japan
 • 2007 Transportation Management From Technology Promotion Association Thailand - Japan
 • 2007 Just In Time From Cordial Creative Company Limited
 • 2007 Manufacturing Management Introduction Course From Technology Promotion Association Thailand - Japan.
 • 2008 Basic AIR Cargo Transportation From International Transport & Business School
 • 2008 HR for N on HR for Supervisor From Personnel Management Association of Thailand
 • 2008 Basic Logistics (Logistics Capacity Building From The Federation of Thai Industries
 • 2008 Distribution Center Management Effective Warehouse From The Federation of Thai Industries
 • 2008 Dangerous Goods Storage& Effective Response From Po llution Control Department.
 • 2008 5S from Singapore From Schenker (Thai) Ltd
 • 2008 Basic Security Awareness Training From Pollution Control Department.
 • 2009 Safety Officer at Supervisory Level From Pollution Control Department.
 • 2009 Import-Export From Schenker (Thai) Ltd.
 • 2011 Logistics: Strategy & Management From The Transportation Institute Chulangkorn University.
 • 2012 Reduction in Logistics costs for exporters and Logistics service providers. From Department of International Trade Promotion Ministry of Commerce Royal Thai Government.
 • 2013 TPS System From Summit auto seats industry co. ltd
 • 2013 Keisen From Summit auto seats industry co. ltd
 • 2013 Balanced Scorecard and KPI From NY Consultant & Training(Thailand)
 • 2013 Completely Check Completely Find out (CCCF) From Summit auto seats industry co. ltd
 • 2013 Leadership 360 From NY Consultant & Training(Thailand)
 • 2013 ISO 14001:2004 Course and Audit Course From URP Thailand
 • 2013 ISO 14001:2004 Auditor Course From NY Consultant & Training(Thailand)
 • 2013 Lean and Green Manufacturing From Thailand Automotive Institute
 • 2013 Logistics and Supply Chain Management in Automotive From Thailand Automotive Institute
 • 2013 OHSAS 18001 Course and Auditor Course From URP Thailand
 • 2013 ISO/TS 16949-2002 Course and Auditor Course From URP Thailand
 • 2013 ISO/TS 16949-2002 Auditor Course From URP Thailand
 • 2014 GMP and GDP Training

 

ACTIVITIES AND INTERESTS

1. Transport Restructuring Transportation improvements, at Crown food Packaging , May 2012 – Aug 2012

2. Project the robot lift the goods for staffs replacement, at Summit Auto Seats, Jan 2013 – Dec 2013

3. The staff continues to develop.

 

4. 1 in 5 of the workshop presentations Logistics and Supply Chain Management in Automotive course for training program at Thailand Automotive Institute 2013. 

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สอนมือใหม่ทำกำไรในตลาดต่างประเทศ หุ้นอเมริกา, ทอง, น้ำมัน และสกุลเงินต่างๆ

- เพื่อให้คนสนใจเทรดได้มีความรู้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน- เพื่อให้รู้จักระบบวิเคราะห์ใน...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัว

การบริหารโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ
3900บาท
มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร
การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
3900บาท
มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

วิทยากรด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูวิทยากรทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »