บันทึกสำเร็จ...

โค้ชพี่สุ

สุกัญญา  เอี่ยมไพศาล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, ทักษะความชำนาญทั่วไป)

จำนวนเข้าชม 2005 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

พี่สุ วิทยากรให้ความรู้ประกันภัยครบวงจรจากศรีกรุงโบรคเกอร์

ประสบการณ์

เป็นตัวแทนประกันชีวิต และ นายหน้าประกันวินาศภัย ดูแลและบริการลูกค้า มากว่า 15ปี 
และเป็นวิทยากรส่วนกลางของบริษัท บรรยายให้ความรู้กับสมาชิก และบุคคลทั่วไป
Sponsored
หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Analytical System for Logical Thinking to Successful Working ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

ที่มาของหลักสูตร   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพั...

ดูรายละเอียด
สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และ เขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

หลักการและเหตุผล     ผู้ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการค้าเสรีจำเป็นต้องมีความร...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชพี่สุ สุกัญญา เอี่ยมไพศาล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »