บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์

อุทิตย์  วิลาศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง)

จำนวนเข้าชม 990 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรบรรยายสนุก

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์

*บรรยายหน่ายงานภาครัฐ

-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-กระทรวงแรงงาน

-เทศบาลบาลและหน่อวยงานอื่นๆ

*บรรยายหน่วยงานเอกชน

-โรงแรง H5 

-มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

-แสดงโชว์ยืนเดี่ยว ที่เซ็ลทรัลเวิลด์


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงาน"

หลักสูตร "กลไกการสร้างอารมณ์ขัน"  Laughing Matter

การบรรยาย "พลังความคิดพิชิตความสุข"

Sponsored
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในก...

ดูรายละเอียด
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ (4M Change Control & Effective Implementation)

คุณภาพที่แท้จริงของการดำเนินธุรกิจ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้องการของลู...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »