ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์

อุทิตย์  วิลาศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง)

จำนวนเข้าชม 188 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรบรรยายสนุก

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์

*บรรยายหน่ายงานภาครัฐ

-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-กระทรวงแรงงาน

-เทศบาลบาลและหน่อวยงานอื่นๆ

*บรรยายหน่วยงานเอกชน

-โรงแรง H5 

-มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

-แสดงโชว์ยืนเดี่ยว ที่เซ็ลทรัลเวิลด์


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงาน"

หลักสูตร "กลไกการสร้างอารมณ์ขัน"  Laughing Matter

การบรรยาย "พลังความคิดพิชิตความสุข"

Sponsored
สุดยอดความคิดนักลงทุน

สิ่งที่สำคัญที่สุดในตลาดหุ้น คือการมีความคิดที่ถูกต้อง ควบคุมสติและอารมณ์ตัวเอง เพราะฉะ...

ดูรายละเอียด
การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid – Basic life support Version 2020 รับใบวุฒิบัตรทุกที่นั่งฟรี !!!

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 1.เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคล...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »