บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์

อุทิตย์  วิลาศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง)

จำนวนเข้าชม 3568 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรบรรยายสนุก

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์

*บรรยายหน่ายงานภาครัฐ

-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-กระทรวงแรงงาน

-เทศบาลบาลและหน่อวยงานอื่นๆ

*บรรยายหน่วยงานเอกชน

-โรงแรง H5 

-มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

-แสดงโชว์ยืนเดี่ยว ที่เซ็ลทรัลเวิลด์


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงาน"

หลักสูตร "กลไกการสร้างอารมณ์ขัน"  Laughing Matter

การบรรยาย "พลังความคิดพิชิตความสุข"

Sponsored
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ ( SMART MANAGER SKILLS ) ผู้บริหารระดับสูง - Class Room

แนวทางการพัฒนา :      -    Shared Goals(Business Concept), Result-based Goals (Manageri...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ อุทิตย์ วิลาศรี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »