บันทึกสำเร็จ...

MC By อ.โค้ชแบงค์

นายจักรี  อัมพรต

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การโค้ชชิ่ง, การขาย, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาโดยใช้ศาสตร์ NLP, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

จำนวนเข้าชม 2903 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

จากประสบการณ์จากนักขาย 15 ปีสู่วิทยากรและโค้ชจากประสบการณ์สอนที่มาจากการทำงานจริงๆผมพร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์ 15 ปีมาถ่ายทอดครับโดย MC By อ.โค้ชแบงค์ครับ

ประวัติการศึกษา

1.จบม.6 โรงเรียนเขมา ( ภิรตาราม ) สายศิลป์-สังคม

2.จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เอกท่องเที่ยว ( ภาษาญี่ปุ่น )

ประสบการณ์

1. ปี 2006 เริ่มงานบริษัท AIA จำกัด ( มหาชน ) ตำแหน่ง Agentcy ( ตัวแทนบริการ ) หน่วยเพชรเหรียญทอง 300

2.ปี 2017 ร่วมงานบริษัท SilkSpan จำกัด ตำแหน่ง Trainer 

3.ปี 2017 ร่วมงานบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ตำแหน่ง Trainer And Supervisor 

4.ปี 2018 ร่วมงานบริษัท MOCap จำกัด ตำแหน่ง Senior Training Officer 

5.ปี 2018 ร่วมงานบริษัท yofoto ประเทศไทย จำกัด ตำแหน่ง รองผู้จัดการ ( ภาคประเทศไทย ) วิทยากร

6.ปี 2020 ร่วมงานบริษัท ดิจิตอลโกลบอล กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการ ( การตลาด&อบรม ) วิทยากร 

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

              ✅ : หลักสูตรที่อบรมบรรยาย : ✅

1.เทคนิคการพูดและสื่อสาร ในที่สาธารณะ 

2.เทคนิคการขายและปิดการขาย ( ปิดยังไงให้ได้งาน )

3.หลักความคิดในเชิงวิเคราะห์ในการทำงาน

4.การบริหารเวลาในการทำงาน

5.การบริการในการทำงาน

6.พลังจิตใต้สำนึก ( NLP ) 

7.คอร์สการเป็นวิทยากร&พิธีกร

8.คอร์สนายพิธี,และศาสนะพิธี 

9.การบริหารทีมขายและการบริหารองค์กร

10.จิตวิทยาในการใช้คนและการโน้มน้าว

      ________________________________________

Sponsored
หลักสูตรอบรม ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร สำหรับโรงงานควบคุม (Energy Internal Audit for Factory)

หลักการและเหตุผล           ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดอาคารต้องดำเนินการตรวจประเมินโ...

ดูรายละเอียด
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย MC By อ.โค้ชแบงค์ นายจักรี อัมพรต

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »