บันทึกสำเร็จ...

พีรศักดิ์

พีรศักดิ์  จิตต์แช่มชื่น

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ทักษะความชำนาญทั่วไป, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, งานช่าง / วิศวกรรม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง)

จำนวนเข้าชม 1251 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

พีรศักดิ์ จิตต์แช่มชื่น สอนอาชีพงานช่าง 1. ช่างเครื่องปรับอากาศ 2. ช่างกระจกอลูมิเนียม เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

ประวัติการศึกษา

ผ่านการทดสอบจากสถาบันทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า , สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ พร้อมบัตรรับรอง อนุญาตทำงานในสาขาอาชีพ

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทำงาน และการสอน ในส่วนงานช่างกระจกอลูมิเนียม มากกว่า 10 ปี  ส่วนงานช่างเครื่องปรับอากาศ 8 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1. ช่างเครื่องปรับอากาศ (การติดตั้ง, การตรวจเช็ค-ซ่อม), การล้างแอร์)

2. ช่างกระจกอลูมิเนียม (การตัดประกอบ ติดตั้ง งานประตู หน้าต่าง ฯลฯ)

Sponsored
นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอ...

ดูรายละเอียด
การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)

การทำข้อตกลงในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Purchasing  Agreement as Professional)การทำข้อต...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »