ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

พีรศักดิ์

พีรศักดิ์  จิตต์แช่มชื่น

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ทักษะความชำนาญทั่วไป, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, งานช่าง / วิศวกรรม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง)

จำนวนเข้าชม 620 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

พีรศักดิ์ จิตต์แช่มชื่น สอนอาชีพงานช่าง 1. ช่างเครื่องปรับอากาศ 2. ช่างกระจกอลูมิเนียม เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

ประวัติการศึกษา

ผ่านการทดสอบจากสถาบันทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า , สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ พร้อมบัตรรับรอง อนุญาตทำงานในสาขาอาชีพ

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทำงาน และการสอน ในส่วนงานช่างกระจกอลูมิเนียม มากกว่า 10 ปี  ส่วนงานช่างเครื่องปรับอากาศ 8 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1. ช่างเครื่องปรับอากาศ (การติดตั้ง, การตรวจเช็ค-ซ่อม), การล้างแอร์)

2. ช่างกระจกอลูมิเนียม (การตัดประกอบ ติดตั้ง งานประตู หน้าต่าง ฯลฯ)

Sponsored
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

    ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์ก...

ดูรายละเอียด
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในก...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »