เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd
บันทึกสำเร็จ...

พีรศักดิ์

พีรศักดิ์  จิตต์แช่มชื่น

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ทักษะความชำนาญทั่วไป, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, งานช่าง / วิศวกรรม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง)

จำนวนเข้าชม 2468 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

พีรศักดิ์ จิตต์แช่มชื่น สอนอาชีพงานช่าง 1. ช่างเครื่องปรับอากาศ 2. ช่างกระจกอลูมิเนียม เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

ประวัติการศึกษา

ผ่านการทดสอบจากสถาบันทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า , สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ พร้อมบัตรรับรอง อนุญาตทำงานในสาขาอาชีพ

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทำงาน และการสอน ในส่วนงานช่างกระจกอลูมิเนียม มากกว่า 10 ปี  ส่วนงานช่างเครื่องปรับอากาศ 8 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1. ช่างเครื่องปรับอากาศ (การติดตั้ง, การตรวจเช็ค-ซ่อม), การล้างแอร์)

2. ช่างกระจกอลูมิเนียม (การตัดประกอบ ติดตั้ง งานประตู หน้าต่าง ฯลฯ)

Sponsored
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย ( Negotiation and Selling Techniques with Smart Personality )

          ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟา...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย พีรศักดิ์ พีรศักดิ์ จิตต์แช่มชื่น

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »