ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

พีรศักดิ์

พีรศักดิ์  จิตต์แช่มชื่น

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ทักษะความชำนาญทั่วไป, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, งานช่าง / วิศวกรรม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง)

จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

พีรศักดิ์ จิตต์แช่มชื่น สอนอาชีพงานช่าง 1. ช่างเครื่องปรับอากาศ 2. ช่างกระจกอลูมิเนียม เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

ประวัติการศึกษา

ผ่านการทดสอบจากสถาบันทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า , สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ พร้อมบัตรรับรอง อนุญาตทำงานในสาขาอาชีพ

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทำงาน และการสอน ในส่วนงานช่างกระจกอลูมิเนียม มากกว่า 10 ปี  ส่วนงานช่างเครื่องปรับอากาศ 8 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1. ช่างเครื่องปรับอากาศ (การติดตั้ง, การตรวจเช็ค-ซ่อม), การล้างแอร์)

2. ช่างกระจกอลูมิเนียม (การตัดประกอบ ติดตั้ง งานประตู หน้าต่าง ฯลฯ)

Sponsored
สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

ดีหรือไม่ ! ถ้าเราสามารถทำแผนประชาสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายและปฏิบัติได้จริง มีความคิดสร้าง...

ดูรายละเอียด
สื่อสารให้นักลงทุนเข้าใจสไตล์ IR (นักลงทุนสัมพันธ์) Easy Communication for IR - INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท ทางด้านการ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »