บันทึกสำเร็จ...

Lady Norah

นพรัตน์  รุ่งเรืองผล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,อสังหาริมทรัพย์,การเงิน/การลงทุน,การตลาด/การขาย (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, บริหารเงินส่วนตัว, คอนเท้นมาร์เก็ตติ้ง)

จำนวนเข้าชม 2187 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Residential Real Estate Advisory

ประวัติการศึกษา

M.H.D. C27x CHULALONGKORN UNIVERSITYFACULTY OF ARCHITECTURE | M.ARCH.2015-2016 | GPA: B.SC. MUIC 508xBACHELOR OF COMPUTER SCIENCEMINOR IN JAPANESEMAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE2007-2014 | CGPA: EN-CH HIGH SCHOOLWATNAIRONG HIGH SCHOOL2005-2007 | GPA: BENJAMARACHALAI SCHOOL UNDER ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING2001-2004 | GPA:

ประสบการณ์

PRESENT

 • Support global trade opportunities among ERA global network

 • Coordinate with new project developers and sales team to facilitate the agents

 • Maintain business relationship with international alliances

 • Facilitate business partners to host or co-host events in Thailand


New Project Manager | ERA Franchise (Thailand)

SEP 2018 - DEC 2018

 • Provide professional assistance in buying, selling & renting real estate to clients

 • Liaise with the Department of Land to assist or resolve any issues for clients

 • Conduct training and support agents in selling new projects such as newly-built condominiums and commercial buildings

 • Lecture on any real estate related topics in ERA events, seminars, and conferences


Managing Director | ERA B2B Thai Realty Co., Ltd.

FEB 2017 - AUG 2018

 • Manage recruitment and training session with local agents to support the international opportunity for real estate business

 • Liaise with local partners to assist and resolve any issues for clients regarding selling, buying, and renting properties with the ERA agents

 • Manage resources including hiring and retention of personnel

 • Give strategic advice and report results and findings to shareholder

 • Create and report on business plans, monitoring its efficacy and progress to ensure the business performance heads in a positive direction


Project Coordinator | Darvid Corporate Co., Ltd.

SEP 2014 - DEC 2016

 • Liaise architect team to work with the assigned tasks within the time frame

 • Report progress to the clients in accordance with the project timeline

 • Liaise accounting team to deal with budget planning

 • Report progress of the project to the shareholder and clients

 • Liaise the sales and marketing team to work with the architect team to present the showcase of the project before its official launch.


IT Administrator & Consultant | Darvid Property Services

AUG 2009 - DEC 2016

 • Manage listings-and-transactions database between the Department of Land and NPA Management Company

 • Manage online documents and report to the salesperson and clients

 • Liaise accounting team to manage commission rate and other transaction fees to the salesperson and clients

 • Coordinate with the sales team, accounting team, and management team to present the budget planning and workflow summary

Sponsored
งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

งานขายต่างประเทศ (Oversea sale) หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ...

ดูรายละเอียด
เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Motivate the Purchase Decision)

          ในปัจจุบันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการขายสินค้าและบริการ "ฝ่ายขาย”จะต้องกระตือร...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย Lady Norah นพรัตน์ รุ่งเรืองผล