บันทึกสำเร็จ...

Lady Norah

นพรัตน์  รุ่งเรืองผล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,อสังหาริมทรัพย์,การเงิน/การลงทุน,การตลาด/การขาย (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, บริหารเงินส่วนตัว, คอนเท้นมาร์เก็ตติ้ง)

จำนวนเข้าชม 3266 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Residential Real Estate Advisory

ประวัติการศึกษา

M.H.D. C27x CHULALONGKORN UNIVERSITYFACULTY OF ARCHITECTURE | M.ARCH.2015-2016 | GPA: B.SC. MUIC 508xBACHELOR OF COMPUTER SCIENCEMINOR IN JAPANESEMAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE2007-2014 | CGPA: EN-CH HIGH SCHOOLWATNAIRONG HIGH SCHOOL2005-2007 | GPA: BENJAMARACHALAI SCHOOL UNDER ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING2001-2004 | GPA:

ประสบการณ์

PRESENT

 • Support global trade opportunities among ERA global network

 • Coordinate with new project developers and sales team to facilitate the agents

 • Maintain business relationship with international alliances

 • Facilitate business partners to host or co-host events in Thailand


New Project Manager | ERA Franchise (Thailand)

SEP 2018 - DEC 2018

 • Provide professional assistance in buying, selling & renting real estate to clients

 • Liaise with the Department of Land to assist or resolve any issues for clients

 • Conduct training and support agents in selling new projects such as newly-built condominiums and commercial buildings

 • Lecture on any real estate related topics in ERA events, seminars, and conferences


Managing Director | ERA B2B Thai Realty Co., Ltd.

FEB 2017 - AUG 2018

 • Manage recruitment and training session with local agents to support the international opportunity for real estate business

 • Liaise with local partners to assist and resolve any issues for clients regarding selling, buying, and renting properties with the ERA agents

 • Manage resources including hiring and retention of personnel

 • Give strategic advice and report results and findings to shareholder

 • Create and report on business plans, monitoring its efficacy and progress to ensure the business performance heads in a positive direction


Project Coordinator | Darvid Corporate Co., Ltd.

SEP 2014 - DEC 2016

 • Liaise architect team to work with the assigned tasks within the time frame

 • Report progress to the clients in accordance with the project timeline

 • Liaise accounting team to deal with budget planning

 • Report progress of the project to the shareholder and clients

 • Liaise the sales and marketing team to work with the architect team to present the showcase of the project before its official launch.


IT Administrator & Consultant | Darvid Property Services

AUG 2009 - DEC 2016

 • Manage listings-and-transactions database between the Department of Land and NPA Management Company

 • Manage online documents and report to the salesperson and clients

 • Liaise accounting team to manage commission rate and other transaction fees to the salesperson and clients

 • Coordinate with the sales team, accounting team, and management team to present the budget planning and workflow summary

Sponsored

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย Lady Norah นพรัตน์ รุ่งเรืองผล