บันทึกสำเร็จ...

โค้ชเจ

อานุภาพ  อุดมทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การบริหาร, การผลิต)

จำนวนเข้าชม 3986 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

สอนเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว สร้างบริษัทตั้งแต่ 0 ให้ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์จริงสร้างธุรกิจยอดขายกว่า 100 ล้านบาท

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ Tokyo Institute of Technology (Tokyo, JAPAN)

ผู้ก่อตั้งบริษัท, ผู้สนับสนุน Start up company ในประเทศไทย

ประสบการณ์

จากประสบการณ์จริง สอนเริ่มต้นธุรกิจส่วนตั สอนการสร้างบริษัทด้วยทุนหลักหมื่นให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว 

หลายคนไม่มีไอเดียในการทำธุรกิจ ผมจะสอนให้ตั้งแต่ต้นเลยครับไม่ต้องลองผิดลองถูกเองเพราะผมเองก็ผ่านธุรกิจมาหลากหลายธุรกิจมาก

ที่ประสบความสำเร็จได้ก็ผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาเยอะ ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่จับต้องได้จริง ส่งออกสินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ไปทั่วโลก

สินค้าปัจจุบันก็มีสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าที่ขายออนไลน์ 

ผมเข้าใจว่าหลายคนอยากรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนผม ผมจะมาสอนทุกอย่างที่ผมรู้คุณจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง

ผมจะแนะนำสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นทำธุรกิจและในชีวิตการทำงานของคุณ


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

การเริ่มต้นทำธุรกิจ

การปรับปรุงธุรกิจและบริษัทให้มีประสิทธิภาพ


Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม เสริมทักษะการคิดเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์          1. เพื่อให้รู้ความคิดและจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น        ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชเจ อานุภาพ อุดมทรัพย์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »