บันทึกสำเร็จ...

โค้ชเจ

อานุภาพ  อุดมทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การบริหาร, การผลิต)

จำนวนเข้าชม 2011 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

สอนเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว สร้างบริษัทตั้งแต่ 0 ให้ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์จริงสร้างธุรกิจยอดขายกว่า 100 ล้านบาท

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ Tokyo Institute of Technology (Tokyo, JAPAN)

ผู้ก่อตั้งบริษัท, ผู้สนับสนุน Start up company ในประเทศไทย

ประสบการณ์

จากประสบการณ์จริง สอนเริ่มต้นธุรกิจส่วนตั สอนการสร้างบริษัทด้วยทุนหลักหมื่นให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว 

หลายคนไม่มีไอเดียในการทำธุรกิจ ผมจะสอนให้ตั้งแต่ต้นเลยครับไม่ต้องลองผิดลองถูกเองเพราะผมเองก็ผ่านธุรกิจมาหลากหลายธุรกิจมาก

ที่ประสบความสำเร็จได้ก็ผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาเยอะ ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่จับต้องได้จริง ส่งออกสินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ไปทั่วโลก

สินค้าปัจจุบันก็มีสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าที่ขายออนไลน์ 

ผมเข้าใจว่าหลายคนอยากรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนผม ผมจะมาสอนทุกอย่างที่ผมรู้คุณจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง

ผมจะแนะนำสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นทำธุรกิจและในชีวิตการทำงานของคุณ


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

การเริ่มต้นทำธุรกิจ

การปรับปรุงธุรกิจและบริษัทให้มีประสิทธิภาพ


Sponsored
อบรมออนไลน์ หลักสูตรการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนพัฒนารายบุคคล - ภาคปฏิบัติ (Career Path and IDP in Practice)

เสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการกำหนด Individual Development Plan ของตนเองและลูกน้องได้สอด...

ดูรายละเอียด
การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน (Lean Purchasing & Procurement)

สุดยอดกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อจัดหาที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด         ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชเจ อานุภาพ อุดมทรัพย์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »