บันทึกสำเร็จ...

ตุ๋ง

สรินทร์ลดา  ตันติสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,อสังหาริมทรัพย์,การพัฒนาตนเอง (การโค้ชชิ่ง, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การขาย การตลาด อสังหาริมทรัพย์, การสร้างรายได้)

จำนวนเข้าชม 754 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรแนะนำการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท MBA - NIDA
ปริญญาตรี  BBA-  Kasetsart

ประสบการณ์

กรรมการสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
กรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

อดีตกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

กรรมการบริหารบริษัท easyhomeland , Easyassetplus , N estate

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

แนวคิดการลงทุน , การบริหารเงิน  ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ตุ๋ง สรินทร์ลดา ตันติสุข