สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ดร.กันติชา  บุญพิไล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน:

จำนวนเข้าชม 165 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

Master of Business Administration, University of Queensland, Australia

(Major IT & Logistics)

ประสบการณ์

ผู้เชียวชาญและที่ปรึกษาระบบซัพพลายเชน โลจิสติกส์

ตำแหน่งการบริหารจัดการที่ผ่านมา

  • หัวหน้าฝ่ายบริหารคลังสินค้า บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด
  • ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มจัดซื้อบริษัทไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นเนล (ประเทศไทย) จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนโลจิสติกส์และบริการลูกค้า บริษัทอินช์เคปเซอร์วิสเซส จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายคลังและศูนย์กระจายสินค้า แผนกซัพพลายเชน บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้งจำกัด
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัเอเชียบุ๊คส จำกัด

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน ดูโค้ชทั้งหมด »