สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อาจารย์ธนภณ  รวยอารี

วิทยากรด้าน: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอก การตลาด)
 • ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร) การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา

ประสบการณ์

การทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
 • 2558 - ปัจจุบัน วิทยากร ที่ปรึกษา, โค้ชอิสระ
 • 2555 – 2559 ผู้จัดการแผนกอะไหล่ ภูมิภาค ตะวันตกและใต้ บริษัท โวลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2553 – 2554 ผู้จัดการแผนก การตลาดหลังการขาย ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท ยนตรกิจ คอเพอเรชั่น จำกัด
 • 2542 – 2548 ผู้จัดการบริหารสินค้าคงคลัง ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2534 – 2541 หัวหน้าแผนกพัฒนาผู้จำหน่าย ฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่าย บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการทำงาน

 •  การบริหารสินค้าคงคลัง อันดับ 1 ในเอเชีย จัดโดย BMW (Asia) Singapore
 •  Silver Award for Inventory Management by V5 Group (BMW’s Distributor excluded Europe & America) (2 year)

ผลงานด้านการฝึกอบรม

 •  การพัฒนาบุคลากรโดยใช้การโค้ช
 •  การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 •  การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 •  การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
 •  การบริหารสินค้าคงคลัง

ความเชี่ยวชาญด้านวิทยากร

 •  การพัฒนาบุคลากรโดยใช้การโค้ช
 •  การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 •  การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 •  การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
 •  การบริหารสินค้าคงคลัง

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ info@seminardd.com

โค้ชกูรูด้าน จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »