สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อาจารย์ธนภณ  รวยอารี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

จำนวนเข้าชม 102 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอก การตลาด)
 • ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร) การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา

ประสบการณ์

การทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
 • 2558 - ปัจจุบัน วิทยากร ที่ปรึกษา, โค้ชอิสระ
 • 2555 – 2559 ผู้จัดการแผนกอะไหล่ ภูมิภาค ตะวันตกและใต้ บริษัท โวลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2553 – 2554 ผู้จัดการแผนก การตลาดหลังการขาย ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท ยนตรกิจ คอเพอเรชั่น จำกัด
 • 2542 – 2548 ผู้จัดการบริหารสินค้าคงคลัง ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2534 – 2541 หัวหน้าแผนกพัฒนาผู้จำหน่าย ฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่าย บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการทำงาน

 •  การบริหารสินค้าคงคลัง อันดับ 1 ในเอเชีย จัดโดย BMW (Asia) Singapore
 •  Silver Award for Inventory Management by V5 Group (BMW’s Distributor excluded Europe & America) (2 year)

ผลงานด้านการฝึกอบรม

 •  การพัฒนาบุคลากรโดยใช้การโค้ช
 •  การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 •  การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 •  การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
 •  การบริหารสินค้าคงคลัง

ความเชี่ยวชาญด้านวิทยากร

 •  การพัฒนาบุคลากรโดยใช้การโค้ช
 •  การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 •  การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 •  การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
 •  การบริหารสินค้าคงคลัง

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »