สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อาจารย์พอพงษ์  เอี่ยมละออง

วิทยากรด้าน: บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาลัยรามคำแหง -2521 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ที่ปรึกษาแนะนำด้านการจัดการอุตสาหกรรม 

CDG-Carl Duisberg Gesellschaft ประเทศเยอรมัน -1988-89

ประสบการณ์

1.วิทยากรหลักสูตร การลดต้นทุนธุรกิจอุตสาหกรรม,การบริหารพัสดุคงคลัง,การวิเคราะห์โครงการการลงทุน,กิจกรรมกลุ่มQCC,ข้อเสนอแนะ

2.ปรึกษาแนะนำธุรกิจอุตสาหกรรม การปรับปรุงการทำงาน

3.กรรมการคัดเลือกรางวัลแห่งชาติ "การบริหารอุตสาหกรรม SME ดีเด่น"

4.ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ info@seminardd.com

โค้ชกูรูด้าน บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ ดูโค้ชทั้งหมด »