สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อาจารย์พอพงษ์  เอี่ยมละออง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

จำนวนเข้าชม 248 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาลัยรามคำแหง -2521 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ที่ปรึกษาแนะนำด้านการจัดการอุตสาหกรรม 

CDG-Carl Duisberg Gesellschaft ประเทศเยอรมัน -1988-89

ประสบการณ์

1.วิทยากรหลักสูตร การลดต้นทุนธุรกิจอุตสาหกรรม,การบริหารพัสดุคงคลัง,การวิเคราะห์โครงการการลงทุน,กิจกรรมกลุ่มQCC,ข้อเสนอแนะ

2.ปรึกษาแนะนำธุรกิจอุตสาหกรรม การปรับปรุงการทำงาน

3.กรรมการคัดเลือกรางวัลแห่งชาติ "การบริหารอุตสาหกรรม SME ดีเด่น"

4.ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ ดูโค้ชทั้งหมด »