บันทึกสำเร็จ...

mit

ศุภมิตร  ยุวัฒนะ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 5256 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

สอนการตลาดออนไลน์ด้วย SEO

ประวัติการศึกษา

วทบ.คอมพิวเตอร์ และ วทม.เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ

ประสบการณ์

การตลาดออนไลน์ด้วย SEO 5 ปี
Sponsored
หลักสูตร : อบรม Project Feasibility วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้โครงการ-ธุรกิจ ** สำหรับผู้เริ่มต้น- ปานกลาง ** - อบรมในรูปแบบ Classroom

หลักการและเหตุผล          บนโลกธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย mit ศุภมิตร ยุวัฒนะ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »