สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อาจารย์มยุรี  ภาคลำเจียก

วิทยากรด้าน: ไม่ระบุ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) Food Technology มหาวิทยาลัยฮิบรู ประเทศอิสราเอล

ประสบการณ์

- อดีต ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรมศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, Packaging Development Manager บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย)จำกัด, R&D Controller บริษัท โกลเด้น ฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ Packaging Director of Greater Asia Division บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ จำกัด รวมประสบการณ์ ในด้านบรรจุภัณฑ์เป็นเวลา 40 ปี

- ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมการพิมพ์ไทย เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่งรวมทั้งเป็นวิทยากรในการสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ info@seminardd.com

โค้ชกูรูด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »