สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อาจารย์มยุรี  ภาคลำเจียก

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ไม่ระบุ

จำนวนเข้าชม 340 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) Food Technology มหาวิทยาลัยฮิบรู ประเทศอิสราเอล

ประสบการณ์

- อดีต ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรมศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, Packaging Development Manager บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย)จำกัด, R&D Controller บริษัท โกลเด้น ฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ Packaging Director of Greater Asia Division บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ จำกัด รวมประสบการณ์ ในด้านบรรจุภัณฑ์เป็นเวลา 40 ปี

- ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมการพิมพ์ไทย เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่งรวมทั้งเป็นวิทยากรในการสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »