สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

คุณสักกฉัฐ  ศิวะบวร

วิทยากรด้าน: ไม่ระบุ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์

2529 – 2545

ผู้จัดการฝายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ่ และผู้จัดการโครงการชุดตกแต่งยานยนต์  บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์

“แครี่บอย” ซึ่งส่งออก กว่า 150 ประเทศทั่วโลก ดูแลทีมออกแบบกว่า 40 คน ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สิ่งพิมพ์และโฆษณาทุกประเภท และเจรจาธุรกิจการออกแบบของบริษัท ในประเทศต่างๆ


ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา บริษัท อินดัสเทรียล ดีไซน์เน็ทเวิร์ค จํากัด ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบ อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดประกวดการออกแบบ การประชาสัมพันธ์ด้านการออกแบบ และให้คาปรึกษาด้านการออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ปรึกษา บริษัท ไอ-ดีไซน์พับลิชชิ่

จํากัด นิตยสารรายเดือน เพื่อธุรกิจการออกแบบเล่มแรกของเมืองไทย


กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบริ ก จํากัด ผู้ดําเนินกิจกรรมด้านการจัดนิทรรศการในระดับนานาชาติอาทิ Designex, Sign Asia Expo, Media Asia Expo,Digital Sign Asia 


ผู้อำนวยการสถาบันไอดีส IDES: The Exclusive Design Training Institute สถาบันอบรมและพัฒนาการออกแบบเฉพาะด้าน อาทิ การอบรมสัมมนา ดีไซน์ทัวร์ ดีไซน์คอนเทสต์ และให้บริการข้อมูลด้านการออกแบบทั้งในและต่างประเทศ ผู้ดําเนินกิจกรรมด้านการจัดนิทรรศการเพื่อการออกแบบ

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ info@seminardd.com

โค้ชกูรูด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »