สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โค้ชโดโด้

ธานี  โทจรัญ

วิทยากรด้าน: การลงทุน หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้บรรยายกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและต่างประเทศ, กรรมการบริหาร บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด, กรรมการบริหารบริษัท เบลสซิ่ง เอสเตท จำกัด, กรรมการบริหาร บริษัท ธานี แอนด์ เจฟฟ์ เรียลตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • จบปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์(เกียรตินิยม) หลักสูตรสําหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
 • Certified International Property Specialist (CIPS), NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS, USA.
 •  
 • หลักสูตร ผู้บริหารการตลาด (RE-CU) สมาคมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้านลขิสิทธิ์
 • สิทธิบัตรมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ (ABAC)
 • กําลังศึกษาต่อปริญญาเอกบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร


ประสบการณ์

 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้จัดการโครงการโพไซดอล วิลล่า มาลีซีวิว เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (Swedish Development)
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสําหรับชาวต่างชาติและภาษีโครงการเซ้าท์เทริน เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 • ที่ปรึกษาด้นกฎหมายและการตลาดโครงการชีวา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโครงการ Skylight, Water Edge, Habitus Condominium พัทยา จังหวัดชลบุรี(Canadian Development)
 • วิทยากรบรรยายวิทยากรและพิธีกรรับเชิญบรรยายด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่ น บจ. วินเนอร์ เอสเตอร์ บจ. เอสเตส คอนเนอร์และอัศวิน
 • อสังหาริมทรัพย์ Real Estate (Brick) อ.เชี่ยว ชอบช่วย

• ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการตลาดโครงการ อสังหารมิทรัพย์รายย่อยอีกหลายโครงการ ทั้งนักธุรกิจไทยและชาวต่างชาติ

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ info@seminardd.com

โค้ชกูรูด้าน การลงทุน หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »