คุณคือ วิทยากร โค้ช กูรู อาจารย์ ครูผู้สอน หรือเมนทอร์ ใช่หรือไม่?รายชื่อวิทยากร ด้านพัฒนาธุรกิจ SME

16 วิทยากรที่ค้นพบ
เรียงลำดับ


นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร
นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร

ด้วยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและการให้คำปรึก...

ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์
ดร.ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์

ที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสำหรับอุตส...

สุรชัย กรีวัชรินทร์
สุรชัย กรีวัชรินทร์

ผู้บริหารองค์กร เจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชม...

ตรัย อาจหาญ
ตรัย อาจหาญ

ที่ปรึกษาคุณภาพเพื่อ SMEs

ประจิน พลังสันติกุล
ประจิน พลังสันติกุล

ผู้คร่ำหวอดในงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C มากก...

อินทิรา สิทธิเวช
อินทิรา สิทธิเวช

วิทยากรพัฒนาหัวหน้างานและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน...

ศุภกร บุญเจือ
ศุภกร บุญเจือ

ผมเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับการขาย การพัฒนาตัวเอง การ...

นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์
นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาธุรกิจ ระบบคุณภาพ ISO

สมบูรณ์ วิวัฒน์ชัยกุล
สมบูรณ์ วิวัฒน์ชัยกุล

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงสินค้าอุปโภค บริโภค...

วิชาญ ชัยจำรัส
วิชาญ ชัยจำรัส

CTO จาก Handywings Co., Ltd. ผลักดัน SMEs ให้แข่งข...

ภูวเรศน์ ทรายสมุทร
ภูวเรศน์ ทรายสมุทร

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทางด้าน Digital Mark...

มงคล ตันติสุขุมาล
มงคล ตันติสุขุมาล

วิทยากรอิสระ วิศวกรไฟฟ้า ทนายความ และ นักการตลาดดิ...Sponsored