คุณคือ วิทยากร โค้ช กูรู อาจารย์ ครูผู้สอน หรือเมนทอร์ ใช่หรือไม่?รายชื่อวิทยากร ด้านอาชีพ ไอเดียธุรกิจ

15 วิทยากรที่ค้นพบ
เรียงลำดับ


นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร
นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร

ด้วยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและการให้คำปรึก...

พีรศักดิ์ จิตต์แช่มชื่น
พีรศักดิ์ จิตต์แช่มชื่น

พีรศักดิ์ จิตต์แช่มชื่น สอนอาชีพงานช่าง 1. ช่างเคร...

อินทิรา สิทธิเวช
อินทิรา สิทธิเวช

วิทยากรพัฒนาหัวหน้างานและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน...

มนตรี ยุวชาติ
มนตรี ยุวชาติ

อดีตผู้บริหารสำนักธุรกิจส่งออก-นำเข้า บมจ.ธนาคารกร...

นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์
นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาธุรกิจ ระบบคุณภาพ ISO

สมบูรณ์ วิวัฒน์ชัยกุล
สมบูรณ์ วิวัฒน์ชัยกุล

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงสินค้าอุปโภค บริโภค...

วัลลภ เรืองด้วยธรรม
วัลลภ เรืองด้วยธรรม

ผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 การอ...

อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์
อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์

ครูไทยคนแรกที่มีเป้าประสงค์ที่จะช่วยคน 2ล้านคนทั่ว...

ธนารักษ์ คำโท
ธนารักษ์ คำโท

สอนเทคนิคการประกอบอาหาร

จันทลักษณ์ สุดสม
จันทลักษณ์ สุดสม

ที่ปรึกษาการจัดการงานแม่บ้าน โรงแรม รีสอร์ท

อัฏฐพล โชติธนาสิทธินนท์
อัฏฐพล โชติธนาสิทธินนท์

เจ้าของธุรกิจ / Trader / Deal Maker / Business Mat...

นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์