สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้จัดสัมมนาด้าน: ไม่ระบุ

จำนวนเข้าชม 280 ครั้ง

เกี่ยวกับบริษัท

     บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (KNC Training Center Co., Ltd.) ได้เล็งเห็นปัญหาด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทั้งในแง่ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย ทั้งในชีวิตประจำวัน ทั้งในแง่การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการทำงานของปัจเจกบุคคล เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยิ่งปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง เทคนิค วิธีการปฏิบัติและการแข่งขันกันก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป ทางเราจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นทั้งรูปแบบ Public Training และ In-house Training พร้อมทั้งกิจกรรม Walk Rally เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนากับเราเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจและศักยภาพของท่านต่อไป.....


บริการของ บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบด้วย

   1. จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

   2. จัดฝึกอบรมและสัมมนา In-house Training

   3. จัดกิจกรรม Walk Rally : Team Building เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

   4. บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับจัดหน้า+จัดรูปเล่มหนังสือทุกประเภท จนเสร็จเป็นรูปเล่ม 


   KNC TRAINING CENTER CO., LTD.(Head Office)

   34/289 Thaisomboon 2, Moo 2, Klongsam, Klonglaung, Pathumthani 12120 

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 02-191-2509, 062-315-5283

อีเมล์: knctrainingcenter@hotmail.com

ที่อยู่: 34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สัมมนาที่จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด


เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ
3900บาท
เพื่อฝึกทักษะ “การสนทนา” และ “การออกเสียง” ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการบริหารโซ่อุปทาน ปรับทัศนคติให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานเข้าใจกัน มองเห็นปัญหาที่ระบบการบริหารจัดการ
เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency
3900บาท
ให้ผู้รับการอบรมทราบวิธีการและขั้นตอนการสัมภาษณ์ด้วย Competency สามารถแยกระดับของ Competency ของผู้สมัครได้

บริษัทจัดสัมมนาด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »