สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้จัดสัมมนาด้าน: ไม่ระบุ

เกี่ยวกับบริษัท

     บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (KNC Training Center Co., Ltd.) ได้เล็งเห็นปัญหาด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทั้งในแง่ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย ทั้งในชีวิตประจำวัน ทั้งในแง่การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการทำงานของปัจเจกบุคคล เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยิ่งปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง เทคนิค วิธีการปฏิบัติและการแข่งขันกันก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป ทางเราจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นทั้งรูปแบบ Public Training และ In-house Training พร้อมทั้งกิจกรรม Walk Rally เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนากับเราเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจและศักยภาพของท่านต่อไป.....


บริการของ บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบด้วย

   1. จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

   2. จัดฝึกอบรมและสัมมนา In-house Training

   3. จัดกิจกรรม Walk Rally : Team Building เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

   4. บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับจัดหน้า+จัดรูปเล่มหนังสือทุกประเภท จนเสร็จเป็นรูปเล่ม 


   KNC TRAINING CENTER CO., LTD.(Head Office)

   34/289 Thaisomboon 2, Moo 2, Klongsam, Klonglaung, Pathumthani 12120 

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 02-191-2509, 062-315-5283

อีเมล์: knctrainingcenter@hotmail.com

ที่อยู่: 34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สัมมนาที่จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด


เจาะลึก ประเด็นการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
3900บาท
เพื่อให้การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าว ได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานไทย และได้รับทราบการกล่าวโทษทางวินัย ของนายจ้าง – ลูกจ้าง ที่ทำผิดจะได้รับโทษอย่างไร?
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR for Non-HR)
3900บาท
เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานกับบริษัทฯ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงขั้นตอน / การแจ้งประนอมข้อพิพาทแรงงาน / การเจรจาต่อรองในระดับไตรภาคี / การปิดงานหรือการชุมนุมนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »