สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้จัดสัมมนาด้าน: AEC พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ

จำนวนเข้าชม 279 ครั้ง

เกี่ยวกับ

เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประสบการณ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2535

ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ มารวมอยู่ในหน่วยงานเดี่ยวกันภายใต้ "กรมทรัพย์สินทางปัญญา" กระทรวงพาณิชย์ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 1368

ที่อยู่: เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100

บริษัทจัดสัมมนาด้าน AEC พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »