สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น

ผู้จัดสัมมนาด้าน: ไอที เทคโนโลยี

จำนวนเข้าชม 434 ครั้ง

ประสบการณ์

1. ยกระดับและพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาเป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำเอานวัตกรรมใหม่ผสมผสาน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

3. สนับสนุนการกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 043224100,0850047701, 0897110139

ที่อยู่: ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

http://www.kkict.org

แฟกซ์ : 043224330