สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

ผู้จัดสัมมนาด้าน: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-53002-31-1


เป็นสถาบันจัดอบรมที่ได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพให้กับผู้บริหารในองค์กรยุคใหม่ อีกทั้งมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรของท่านสามารถบริหารงานและบริหารบุคลากรให้ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม และสามารถสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพสูงสุด ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งทาง บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด มีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งล้วนมากด้วยประสบการณ์ในการเสริมสร้างความรู้ให้แต่ละองค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารคน การบริหารงาน และ การบริหารองค์กร เป็นต้น

ปณิธานของบริษัท >> มุ่งมั่น: ส่งเสริม สร้างสรรค์ ใส่ใจ สู่ศักยภาพของผู้นำ

การให้บริการของ บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

  • TRAINING DEVELOPMENT PARTNER (TDP)

บริการฝึกอบรมครบวงจร (เสมือนเราคือฝ่ายฝึกอบรมในองค์กรท่าน)

  • การอบรมสัมมนา (Training Seminar)

- Inhouse and Public Programs

- Staff and executive levels

หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสายงาน ใช้งานได้จริง

 

  • RENOVATION CAMP

แคมป์บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์

  • ที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Consultancy)

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญโดยตรง

รูปแบบกิจกรรม และ การสอน

                     1. รูปแบบกิจกรรม

                     - Action Learning - เรียนรู้ไปพร้อมกันกับการได้ลงมือทำ

                     - Sharing - แลกเปลี่ยนประสบการณ์

                     - Q&A – ถามและตอบระหว่างการอบรม

                     - Case study – กรณีศึกษาต่างๆ

                     - Workshop – การแก้ไขปัญหา / การวิเคราะห์

                     - Brainstorm – ระดมความคิด

                   2. แนวการสอน 

                     - เน้นแนวการสอนแบบ Action Learning มากกว่า การเรียนการสอนแบบปกติ

                     - เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงศักยภาพและ IDEA ให้มากที่สุด จาก Brainstorm

หลักสูตรการอบรมสัมมนา (Training Courses)

1. หลักสูตรการบริการ (Services)

2. หลักสูตรการขาย (Sales)

3. หลักสูตรการตลาด (Marketing)

4. หลักสูตรการจัดการและการพัฒนาพนักงาน (Management and HR Development)

5. หลักสูตรการพัฒนาองค์กร (Organization Development)

6. กิจกรรม Walk Rally

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 086-336-2702

อีเมล์: trainingbaydhej@gmail.com

ที่อยู่: บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สัมมนาที่จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด


หลักสูตรอบรมระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
4500บาท
ระบบการจัดทำและการเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ทำเป็นระบบมากขึ้น ตั้งแต่การปูพื้นฐาน, ขั้นตอนการจัดทำเอกสารในรูปแบบสมัยใหม่ ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น

บริษัทจัดสัมมนาด้าน จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »