สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

ผู้จัดสัมมนาด้าน: ไม่ระบุ

จำนวนเข้าชม 169 ครั้ง

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-53002-31-1


เป็นสถาบันจัดอบรมที่ได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพให้กับผู้บริหารในองค์กรยุคใหม่ อีกทั้งมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรของท่านสามารถบริหารงานและบริหารบุคลากรให้ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม และสามารถสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพสูงสุด ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งทาง บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด มีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งล้วนมากด้วยประสบการณ์ในการเสริมสร้างความรู้ให้แต่ละองค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารคน การบริหารงาน และ การบริหารองค์กร เป็นต้น

ปณิธานของบริษัท >> มุ่งมั่น: ส่งเสริม สร้างสรรค์ ใส่ใจ สู่ศักยภาพของผู้นำ

การให้บริการของ บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

  • TRAINING DEVELOPMENT PARTNER (TDP)

บริการฝึกอบรมครบวงจร (เสมือนเราคือฝ่ายฝึกอบรมในองค์กรท่าน)

  • การอบรมสัมมนา (Training Seminar)

- Inhouse and Public Programs

- Staff and executive levels

หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสายงาน ใช้งานได้จริง

 

  • RENOVATION CAMP

แคมป์บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์

  • ที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Consultancy)

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญโดยตรง

รูปแบบกิจกรรม และ การสอน

                     1. รูปแบบกิจกรรม

                     - Action Learning - เรียนรู้ไปพร้อมกันกับการได้ลงมือทำ

                     - Sharing - แลกเปลี่ยนประสบการณ์

                     - Q&A – ถามและตอบระหว่างการอบรม

                     - Case study – กรณีศึกษาต่างๆ

                     - Workshop – การแก้ไขปัญหา / การวิเคราะห์

                     - Brainstorm – ระดมความคิด

                   2. แนวการสอน 

                     - เน้นแนวการสอนแบบ Action Learning มากกว่า การเรียนการสอนแบบปกติ

                     - เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงศักยภาพและ IDEA ให้มากที่สุด จาก Brainstorm

หลักสูตรการอบรมสัมมนา (Training Courses)

1. หลักสูตรการบริการ (Services)

2. หลักสูตรการขาย (Sales)

3. หลักสูตรการตลาด (Marketing)

4. หลักสูตรการจัดการและการพัฒนาพนักงาน (Management and HR Development)

5. หลักสูตรการพัฒนาองค์กร (Organization Development)

6. กิจกรรม Walk Rally

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 086-336-2702

อีเมล์: trainingbaydhej@gmail.com

ที่อยู่: บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สัมมนาที่จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด


หลักสูตร การทำงานอย่างมีความสุข
3500บาท
องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ย่อมอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทุ่มเทอุทิศกายใจให้องค์กร มีพลังในการขาย รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน รวมถึงต้องมีทัศนคติเชิงบวก และ มีความสุข......
Excellent Service Behavior
3500บาท
ในปัจจุบัน ทุกองค์กรให้ความสำคัญต่อการบริการเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการให้บริการกับเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ทั้งแบบพบหน้ากัน และพบกันทางโทรศัพท์ การให้บริการยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
3500บาท
ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า