สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ผู้จัดสัมมนาด้าน: สำหรับองค์กร

จำนวนเข้าชม 259 ครั้ง

เกี่ยวกับ

Offers 100% Customer Satisfaction Training Service in the Human Side of Enterprise.


ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็น ส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น


สถาบันฝึกอบรม MOTIVA (Motivational Training Institute) – Motiva Ltd. ได้ดำเนินกิจการด้านบริการ และให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ติดต่อกันมา ตั้งแต่พุทธศักราช 2530


สถาบันฝึกอบรม MOTIVA จัดทำแนวทางการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่มหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพิจารณาเลือกและร่วมปรึกษา หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม กับทีมงานของสถาบันฯ เพื่อจัดและปรับหลักสูตร ให้เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสำหรับองค์กรของท่าน

กลุ่มหลักสูตรการทำงานอย่างทีม
 • กลุ่มหลักสูตรการสื่อสารและงานสำนักงาน
 • กลุ่มหลักสูตรระบบคุณภาพ
 • กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ-คุณภาพการทำงาน
 • กลุ่มหลักสูตรการบริหารงาน / ภาวะผู้นำ / หัวหน้างาน
 • กลุ่มหลักสูตรการบริหารทีมงานขาย / ผู้นำทีมขาย
 • กลุ่มหลักสูตรการบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มหลักสูตรการขาย – การตลาด
 • กลุ่มหลักสูตรพัฒนางานบริการ


เพื่อประโยชน์สูงสุดที่องค์กรของท่านจะได้รับจากวิธีการจัดฝึกอบรมของสถาบัน MOTIVA - MTI 

 • ก่อนดำเนินการจัดฝึกอบรมทุกครั้ง ทีมวิทยากร จะศึกษาลักษณะงาน , สถานการณ์ปัจจุบัน , นโยบาย ผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสร้างหลักสูตรให้ เหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับองค์กรของท่าน
 • ท่านสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาหารือกับวิทยากรของสถาบัน ได้ตลอดเวลา
 • พิเศษสุด !!! หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว วิทยากรและทีมงานพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ท่านตลอดไป … ฟรี 


 ...... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันที
ที่ info2@trainingbymotiva.com หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ Tel. 0-2882-7519 ,0-2882-7598, 088-9033622
คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร) หรือ อาจารย์เปรมฤดี และ อาจารย์ปิยาภรณ์ ( วิทยากร / ผู้บริหารจัดทำหลักสูตร ) 
         

 ..... สถาบันยินดีปรับหลักสูตรให้ตรงกับงานหรือความต้องการเฉพาะของท่านได้ค่ะ
สถาบันฝึกอบรม MOTIVA ยึดหลักการเรียนการสอนด้วยวิธี PROFIT & PLEARNING Method
โดยการนำทีมฝึกอบรมจากวิทยากรที่ชำนาญในสาขาต่างๆ


การจัดสัมมนาของทางสถาบันฯ มีทั้ง In-house program ตามความต้องการของแต่ละองค์กร
                                                         และ Public program 

*** สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน [In-house Program] ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 0-2882-7519,0-2882-7598,065-8849097

อีเมล์: info2@trainingbymotiva.com

โทรสาร 0-2881-3532

website : www.trainingbymotiva.com

id Line : @trainingbymotiva

สัมมนาที่จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา


คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
3500บาท
ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่างมีพลังสมกับมืออาชีพซึ่งต้องประกอบด้วยเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ที่ถูก
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
6800บาท
พัฒนาความเป็นมืออาชีพของเลขานุการ เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ

บริษัทจัดสัมมนาด้าน สำหรับองค์กร ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »