registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

บริษัท อีลิท คอมมิวนิเคชั่น

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อีลิท คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยคุณชณันวัชร์ เกียรติสุริยภัทร มีธุรกิจหลักในนามของ Above Studio ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาภาพลักษณ์ บุคลิกภาพให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนั้น อีลิท คอมมิวนิเคชั่น ยังดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน มีทั้งการผลิตสื่อหลักและสื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรม รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์

สำหรับ Above Studio ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาภาพลักษณ์ บุคลิกภาพให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน มีทั้งการอบรมในรูปแบบ Class room , สื่อ Online และ Facebook Live ให้กับทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีวิทยากรมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก รวมทั้งวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามหลักสูตรที่กำหนด

ความถนัดด้าน:

  • การพัฒนาตนเอง
  • การพัฒนาบุคลิกภาพ
  • ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง

ช่องทางการติดต่อ

ผู้ติดต่อ: ชาญชัย สอิ้งทอง

โทรศัพท์: 0825649525

Facebook: https://www.facebook.com/YC.Elite/?modal=admin_todo_tour

ที่อยู่: 596/1 ถ.ลาดปลาเค้า


สัมมนาที่จัดโดย  บริษัท อีลิท คอมมิวนิเคชั่น


Managerial Skill for Top Manager
3000บาท
“ภาพลักษณ์” ถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน โดยเฉพาะบางอาชีพ เราจึงจำเป็นต้องทำตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ และเราก็เชื่อว่า ทุกคนสามารถดูดี มีเสน่ห์ได้ ในแบบที่คุณอยากเป็น

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »