registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

บริษัท อีลิท คอมมิวนิเคชั่น

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อีลิท คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยคุณชาญชัย สอิ้งทอง มีธุรกิจหลักในนามของ Above Studio ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาภาพลักษณ์ บุคลิกภาพให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนั้น อีลิท คอมมิวนิเคชั่น ยังดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน มีทั้งการผลิตสื่อหลักและสื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรม รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์

สำหรับ Above Studio ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาภาพลักษณ์ บุคลิกภาพให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน มีทั้งการอบรมในรูปแบบ Class room , สื่อ Online และ Facebook Live ให้กับทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีวิทยากรมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก รวมทั้งวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามหลักสูตรที่กำหนด

ความถนัดด้าน:

  • สำหรับองค์กร
  • การโค้ชชิ่ง
  • การพัฒนาตนเอง

ช่องทางการติดต่อ

ผู้ติดต่อ: ชาญชัย สอิ้งทอง

โทรศัพท์: 0825649525

เว็บไซต์: https://business.google.com/site/l/00923274982779755232

Facebook: Style Coaching By Above Studio

ที่อยู่: 596/1 ถ.ลาดปลาเค้า


สัมมนาที่จัดโดย  บริษัท อีลิท คอมมิวนิเคชั่น


Image Road-map
2490บาท
คอร์สพิเศษ สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้น เดินทางไปสู่เส้นทางของการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์