สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ผู้จัดสัมมนาด้าน: งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

จำนวนเข้าชม 577 ครั้ง

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด


ธุรกิจ : ให้บริการหลักสุตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In house training) และรับจัดอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) และบริการให้คำปรึกษาระบบงานพัฒนาบุคลากร และงานบริหารทรัพยากรบุคคล แบบครบวงจร

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 0-2009-2588,089-677-6047,092-431-6631

อีเมล์: ptccontactt@gmail.com

ที่อยู่: 142/129 หมู่ที่ 5 ถนนสวนผัก ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

สัมมนาที่จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด


นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 6 (Professional HRD Officer)
3600บาท
หลักสูตรที่จะช่วยปูพื่นฐานในงานพัฒนาบุคคลากร Training & Development ช่วยให้ HRD เข้าใจเทคนิค วิธีการ และแนวทางพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับองค์กร และมีประสิทธิภาพ.!!!
การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต
3600บาท
เน้นชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

บริษัทจัดสัมมนาด้าน งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »