สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ใบบุญ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดสัมมนาด้าน: งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

จำนวนเข้าชม 272 ครั้ง

เกี่ยวกับ

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ ระบบพัฒนาองค์กร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ในหลากหลายหลักสูตรด้วยเทคนิค วิธีการฝึกอบรมด้วยเนื้อหาจากประสบการณ์การทำงานจริงกว่า 25 ปี ผสมผสานกับหลักวิชาการ และหลักจริยธรรมของสังคมการทำงานบ้านเรา เพื่อองค์กรและบุคคลากรสามารถประยุกต์ความรู้เข้ากับการทำงาน ให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย และพัฒนาต่อยอดภูมิความรู้ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน

บริษัท ใบบุญ โประเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด เริ่มดำเนินกิจการในปี 2561 จากทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง ที่สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานในตำแหน่งงานตั้งแต่ระดับ Operation Supervisor Management และเป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาองค์กร และระบบิส่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน กับหลากหลายประเภทธุรกิจ

บริษัท ใบบุญ โประเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด มีความเชื่อมั่นในขีดความสามารถ สมรรถนะ หรือ Competency รวมถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของคนไทย และมีความตระหนักอยู่ตลอดว่า "บุคลากร" เป็น "ส่วนสำคัญที่สุด" ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร ทั้งในด้านการผลิต การให้บริการ ให้สามารถประสบผลสำเร็จ และเจริญเติบโตในทิศทางที่องค์กรมุ่งหวังไว้ เพียงแต่องค์กรต้องจัดระบบการเรียนรู้ การอบรมและพัฒนา ให้บุคคลากรได้รับความรู้ ความสามารถให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง และรองรับกับการแข่งขันที่สูงขึ้น
ดังนั้น บริษัท ใบบุญ โประเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด จึงสำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ในการทำงาน นำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และสาเหตุของปัญหา เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบหัวข้อ เนื้อหาหลักสูตร นอกจากนี้ ได้ขออนุญาตุเข้าร่วมกับตัวแทนองค์กร ในการกำหนดทิศทาง หรือเป้าหมายของการอบรม ในแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ผลสำเร็จในการอบรมที่จำเพาะเจาะจง ตรงตามที่องค์กรคาดหวังที่สุดวิสัยทัศน์ ( VISION )
มุ่งเป็นผู้นำในการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ตลอดจนระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น


พันธกิจ ( MISSION )
  • เราจะมุ่งมั่นในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นให้เกิดการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงกับทุกสภาพปัญหา และเป้าหมายของการทำงานของลูกค้า
  • เราจะให้ความสำคัญกับลูกค้า ด้วยการนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนา ที่ตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 044-001140,097-3578268

อีเมล์: baiboonbps@gmail.com

ที่อยู่: เลขที่8 หมู่ที่ 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

Line id : baiboonbps

FB : Baiboon Professional Service Co.,Ltd.


บริษัทจัดสัมมนาด้าน งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »