จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

บริษัท ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เกี่ยวกับบริษัท

KX Build มีภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการและช่วยอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มอุตสาหกรรมในการดำเนินการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม พร้อมเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเข้าถึงปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐที่สำคัญ

ความถนัดด้าน:

  • สำหรับองค์กร
  • การพัฒนาตนเอง
  • การตลาด/การขาย
  • ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
  • อาชีพ ไอเดียธุรกิจ

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 024707998

ที่อยู่: KX (KNOWLEDGE EXCHANGE) ชั้นที่ 17 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบรี

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »