ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

บริษัท ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เกี่ยวกับบริษัท

KX Build มีภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการและช่วยอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มอุตสาหกรรมในการดำเนินการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม พร้อมเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเข้าถึงปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐที่สำคัญ

ความถนัดด้าน:

  • สำหรับองค์กร
  • การพัฒนาตนเอง
  • การตลาด/การขาย
  • ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
  • อาชีพ ไอเดียธุรกิจ

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 024707998

ที่อยู่: KX (KNOWLEDGE EXCHANGE) ชั้นที่ 17 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบรี


สัมมนาที่จัดโดย  บริษัท ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


เกาให้ถูกที่ จี้ให้ถูกจุด Do the Right Thing รุ่น 2
5900บาท
หลักสูตร 3 วัน ที่จะทำให้ท่านรู้และเข้าใจการบริหารโรงงานอย่างมืออาชีพ รู้ที่มาของปัญหาและสามารถจัดลำดับการแก้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »