registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง

บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความถนัดด้าน:

  • สำหรับองค์กร
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • การพัฒนาตนเอง

ช่องทางการติดต่อ

ผู้ติดต่อ: อทิตยา คิดเขียน

โทรศัพท์: 0636959655

เว็บไซต์: http://www.prosper88.co.th/

Facebook: @prosper88training

ที่อยู่: 1033 ถนนสุขุมวิท


สัมมนาที่จัดโดย  บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด


Finance for Non-Finance Executives  คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน รุ่นที่ 2
4800บาท
หลักสูตรที่จะสอนให้ท่านรู้จักเรื่องการเงินภายในองค์กรแบบเข้าใจง่าย ด้วยเทคนิคการสอนแบบฟังง่าย เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงานที่รับผิดชอบอยู่ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
4800บาท
หลักสูตรอบรมนี้ มุ่งเน้นที่การสร้างความเข้าใจในภาพรวมและวิธีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองมากขึ้น ช่วยให้การแก้ปัญหาในแต่ละส่วนงานมีความชัดเจนและเป็นระบบ ทั้งยับยั้งไม่ให้ปัญหาที่ไม่รุนแรงกลายเป็นป
การพัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพ
4800บาท
หลักสูตรอบรมนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนในการสื่อสารและบุคลิกภาพของตนเอง และได้เรียนรู้การพัฒนาการวางตัวให้มีความมั่นใจและเหมาะสม เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือคู่ค้าเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ เกิดความได้เปรียบในการติดต่อ

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »