สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

บริษัท ศูนย์ PIM Coaching Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL)

ผู้จัดสัมมนาด้าน: งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

เกี่ยวกับบริษัท

PIM Coaching Academy คือหน่วยงานบริการวิชาการของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CP ALL มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Coaching, Mentoring และหลักสูตรพัฒนาบุคลากรอีกหลากหลายด้าน ให้บริการอบรมสัมมนาแบบ Public Training รวมถึงให้บริการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับองค์กรในรูปแบบ In-House Training บริการโค้ชชิ่งรายบุคคล 1-on-1 Coaching รวมถึงสรรหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการที่จะช่วยให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าใจถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมที่อาศัยอยู่


PIM Coaching Academy เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชที่่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก งานวิจัย การนำไปปฏิบัติใช้จริง และข้อมูลในเชิงบูรณาการในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นเอกสารงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมาตรฐานของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coaching Federation (ICF) และ World Institute for Action Learning (WIAL)


PIM Coaching Academy ไม่เพียงแต่มีองค์ความรู้ แต่ยังมีพันธมิตรจากหลากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะช่วยพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มด้วยทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการเรียนการสอน กิจกรรมและเกมต่างๆ บอร์ดเกม อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ รวมถึงการประเมินบุคลิกภาพของบุคคลด้วยการทำแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาหรือลายผิววิทยาก็ตามประสบการณ์

เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Coaching, Mentoring และหลักสูตรพัฒนาบุคลากรอีกหลากหลายด้าน ให้บริการอบรมสัมมนา Public Training รวมถึงให้บริการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับองค์กรในรูปแบบ In-House Training และบริการโค้ชชิ่งรายบุคคล 1-on-1 Coaching
ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 063-919-4757, 02-855-1553

อีเมล์: coaching@pim.ac.th, coaching.pim@gmail.com

ที่อยู่: -

Facebook: PIMCoachingAcademy

Line: @coach.pim 

Website: https://pca.pim.ac.th/
สัมมนาที่จัดโดย บริษัท ศูนย์ PIM Coaching Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL)


Powerful Question Skill
5900บาท
เรียนรู้เทคนิคการตั้งคำถามที่ใช่ ตรงประเด็น และทรงพลัง โดยใช้ทฤษฎี Action Learning ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
Leadership Connection for HRBP
19500บาท
เพราะทุกวันนี้ HR ต้องเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับผู้บริหาร & ทุกหน่วยงาน และทักษะทางด้านการโค้ชสามารถช่วยเอื้อให้เราทำงานนี้ได้สำเร็จ
Active Listening Skill
5900บาท
การสื่อสารที่ดีที่สุดมิใช่การพูดดีมีวาทศิลป์ แต่จุดเริ่มต้นคือ “การฟังอย่างตั้งใจ” หลายอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการสนทนาเป็นหลัก อาทิ Sales, Marketing, Customer Service หากคุณไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าสื่อสาร ก็จะไม่มีทางรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้เลย

บริษัทจัดสัมมนาด้าน งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »