สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ศูนย์ PIM Coaching Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL)

ผู้จัดสัมมนาด้าน: งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

จำนวนเข้าชม 382 ครั้ง

เกี่ยวกับ

PIM Coaching Academy คือหน่วยงานบริการวิชาการของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CP ALL มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Coaching, Mentoring และหลักสูตรพัฒนาบุคลากรอีกหลากหลายด้าน ให้บริการอบรมสัมมนาแบบ Public Training รวมถึงให้บริการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับองค์กรในรูปแบบ In-House Training บริการโค้ชชิ่งรายบุคคล 1-on-1 Coaching รวมถึงสรรหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการที่จะช่วยให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าใจถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมที่อาศัยอยู่


PIM Coaching Academy เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชที่่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก งานวิจัย การนำไปปฏิบัติใช้จริง และข้อมูลในเชิงบูรณาการในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นเอกสารงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมาตรฐานของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือ International Coaching Federation (ICF) และ World Institute for Action Learning (WIAL)


PIM Coaching Academy ไม่เพียงแต่มีองค์ความรู้ แต่ยังมีพันธมิตรจากหลากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะช่วยพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มด้วยทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการเรียนการสอน กิจกรรมและเกมต่างๆ บอร์ดเกม อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ รวมถึงการประเมินบุคลิกภาพของบุคคลด้วยการทำแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาหรือลายผิววิทยาก็ตามประสบการณ์

เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Coaching, Mentoring และหลักสูตรพัฒนาบุคลากรอีกหลากหลายด้าน ให้บริการอบรมสัมมนา Public Training รวมถึงให้บริการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับองค์กรในรูปแบบ In-House Training และบริการโค้ชชิ่งรายบุคคล 1-on-1 Coaching
ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 063-919-4757, 02-855-1553

อีเมล์: coaching@pim.ac.th, coaching.pim@gmail.com

Facebook: PIMCoachingAcademy

Line: @coach.pim 

Website: https://pca.pim.ac.th/
สัมมนาที่จัดโดย ศูนย์ PIM Coaching Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL)


Powerful Question Skill (รุ่นที่ 2)
5900บาท
เรียนรู้เทคนิคการตั้งคำถามที่ใช่ ตรงประเด็น และทรงพลัง โดยใช้ทฤษฎี Action Learning ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

บริษัทจัดสัมมนาด้าน งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »