registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 02 กรกฎาคม 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2561

ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ถ้าคุณอยากสร้างธุรกิจของตัวเอง ทุนน้อย กำไรมาก ถ้าคุณอยากเข้าใจธุรกิจไร้พรมแดนในยุคดิจิตอล- เรามีคำตอบ!
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ เทคนิค การวางแผน และกำหนดเป้าหมายของการนำเสนอ รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การเตรียมการสำหรับการนำเสนอและได้เรียนรู้เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนอ การจัดการคำถาม คำถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 2 กรกฎาคม 2561