registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 09 กันยายน 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 9 เดือน กันยายน 2562

ได้เรียนรู้การทำโฆษณาออนไลน์ 4 ช่องทาง - Google - YouTube - Facebook - IG
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วย การสื่อสารทางจดหมาย
โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (Public Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่
TERAHINT ทางร่วมของ LTV เศรษฐกิจไทยและพฤติกรรมการซื้อบ้านของคนไทยในยุค 4.0 และเจาะพฤติกรรม GEN Y จุดเปลี่ยนตลาดอสังหาฯ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 9 กันยายน 2562