ดาวน์โหลดเรียบร้อย

แบบฟอร์มดาวน์โหลด Course Outline

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน เพื่อทำการดาวน์โหลด Course Outline หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ( People Management for Non HR )

รายละเอียด