ดาวน์โหลดเรียบร้อย

แบบฟอร์มดาวน์โหลด Course Outline

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน เพื่อทำการดาวน์โหลด Course Outline หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน (Lean Purchasing & Procurement)

รายละเอียด