Passion to Goal Career

หมวดหมู่: การพัฒนาตนเอง วันที่จัด: 21 ก.ย. 2562

จำนวนเข้าชม 1106 ครั้ง

ขวัญ​แก้ว พึ่งเป็นสุข

สถานที่: TOO FAST TO SLEEP @KU (ห้อง W16 ชั้น 2 อาคาร Too Fast to Sleep )

วิทยากร: ขวัญ​แก้ว พึ่งเป็นสุข

รูปบรรยากาศงานสัมมนาอิ่นๆ ของทางผู้จัด ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »