จัด“ร้าน” ให้ได้ “1,000,000” ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย

หมวดหมู่: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง วันที่จัด: 28 ก.ย. 2562

จำนวนเข้าชม 814 ครั้ง

สถานที่: ม.เกษตร บางเขน

วิทยากร: บวรศักดิ์ อัตถโกศล

ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย 

 จริงๆแล้ว...ฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยทุกคนสามารถจัดทิศทางตามศาสตร์ฮวงจุ้ยได้ไม่ใช่เรื่องยากหากเข้าใจ หากคุณเข้าใจในหลักของธรรมชาติและพลังงาน แต่หากคนจํานวนมากมองว่าศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแต่จริงๆแล้วหากเข้าใจในหลักของดวงดาวของเราแต่ละบุคคล ทราบทิศที่ดีและร้ายในแต่ละทิศและตัวเลขต่างๆที่เหมาะสม เราสามารถที่จะนําธาตุดีดีและพลังงานดีดีจากสิ่งรอบตัวมาทําให้ฮวงจุ้ยที่เราอยู่นั้นเกิดผลดีได้ทั้งที่บ้านและที่ทํางาน

หากจะถาม

ว่า“ทำอย่างไรจึงจะจัดฮวงจุ้ยให้ได้ผลดังที่ถามมา”ตอบว่า หากแม้นพิจารณาจากรูปดวงแล้วเห็นว่าบุคคลผู้นั้นพอที่จะสามารถสร้างฐานะการจัดฮวงจุ้ยก็มีส่วนส่งเสริมให้มีความร่ำรวยขึ้นมาได้จะเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลการหาองศาและทิศทางที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคล ในการวางฮวงจุ้ยบ้านใหม่ทั้งหลัง คือ มีการวางตั้งแต่เริ่มสร้างทุกตำแหน่งจะวางด้วยฮวงจุ้ยทั้งหมด

 จากนั้น ซินแซจะทำนายผลในการวางฮวงจุ้ยว่าจะเกิดผลดีเมื่อใด?หรือได้รับผลจากการจัดฮวงจุ้ย เมื่อใด?การแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านให้ได้รับความร่ำรวย จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบจำนวนมากดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง

สรุปคือ

ฮวงจุ้ยดี+ดวงดี=รุ่งโรจน์

ฮวงจุ้ยดี+ดวงตก=ค้ำพยุง

ฮวงจุ้ยไม่ดี+ดวงไม่ดี=ม้วยมรณา

 หลักการที่สำคัญ ผู้ที่คิดจะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ที่ใช้จะต้องรู้จักพื้นดวงของตนเองเป็นสำคัญเพราะแต่ละคนแต่ละธุรกิจยอมเหตุที่ต่างกันไป วันเวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน หากต้องการที่จะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ควรดู ฤกษ์-ยาม ให้สอดคล้องตามหลักการใช้ให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกันด้วย...

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »