Graphic Online ด้วยมือถือเครื่องเดียว

หมวดหมู่: อาชีพ ไอเดียธุรกิจ วันที่จัด: 3 ก.ย. 2562

จำนวนเข้าชม 981 ครั้ง

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานที่: อาคารเคเอกซ์ (KX)

วิทยากร: สุชัทสร เจตสุภาพงษา

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Knowledge sharing "Graphic Online ด้วยมือถือเครื่องเดียว"
.
บรรยายโดย คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

รูปบรรยากาศงานสัมมนาอิ่นๆ ของทางผู้จัด ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »