อบรมฟรี สัมมนาฟรี คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี 2561 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

หาอะไรอยู่เหรออออ?

ให้ "ฮะเก๋า" ช่วยไหมครับ

กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาโล้ดด....

หรือลองดูว่าอบรมสัมมนาเหล่านี้ตรงใจคุณบ้างไหม?

การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
ฟังให้ได้ยิน Listen with your Heart
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การบริหารพลังสุขภาพจิต (RQ) เพื่อความสุขในการทำงาน
1,000บาท
“การบริหารพลังสุขภาพจิต” การรู้จักวิธีบริหารจัดการ RQ ของตนเอง รวมถึงช่วยเหลือแนะนำคนอื่นให้ก้าวผ่านเรื่องราวความยากลำบากจากการทำงานไปได้ โดยไม่เกิดความรู้สึกเครียด
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
3900บาท
บทบาทของเลขานุการจะต้องเปลี่ยนไป เมื่อองค์กรก้าวสู่.....การเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเป็นเลขานุการมืออาชีพ ในวันที่ 21 สิงหาคม นี้
วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
**มาปลุกสุดยอดนักพูดในตัวคุณให้ตื่นขึ้น*** . . คุณจะทำอย่างไร ? หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก ๆ แต่กลับนำเสนอให้กับผู้คนไม่ได้ นั่นเท่ากับ "ไร้ค่า" . ถ้าคุณต้องเป็นผู้นำ แต่กลับพูด หรือแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่คนในองค์กรไม่ได้ คุณจะทำอย่างไร ?
การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ(ไทย)
3700บาท
จดหมายธุรกิจถือเป็นการสื่อสารธุรกิจรูปแบบหนึ่ง เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการ สั่งซื้อ สินค้าและตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียห
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
หลักสูตร Think and Do(คิดและทำ) วิธีคิดเปลี่ยนชีวิต  2วัน 1คืน อาหารและที่พัก ไม่มีค่าใช่จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการบรรยายทั้ง 2 วัน โดยวิทยากร ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ของความสำเร็จในชีวิตและสามารถนำกลับไปปฏิบัติและนำไปแก้ไขปัญหาได้ทันที เราจึงไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมนันทนาการใดๆ ทั้งสิ้น