สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 02507-7444

อีเมล์: -

ที่อยู่: เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1 สัมมนาที่จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เรียงลำดับ

สัมมนาฟรี!! โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP [จ.ขอนแก่น]
ไม่มีค่าใช้จ่าย
นำเสนอข้อมูลภาพรวมความตกลง CPTPP และประเด็นปลีกย่อยต่างๆ ตั้งแต่การเปิดตลาดสินค้า บริการ การลงทุน ประเด็นเกษตร การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ประเด็นสุขภาพและสาธารณสุข เป็นต้น