สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 02 547 4298,สายด่วนโทร 1169

อีเมล์: -

ที่อยู่: สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) : สนามบินน้ำ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 //สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) : รัชดาภิเษก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระท

2 สัมมนาที่จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
เรียงลำดับ

สัมมนาฟรี “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 2”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำตลาดออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การทำเฟสบุกค์ช๊อป ไลน์ @ เป็นต้น
สัมมนา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานดีไซน์ สร้างมูลค่า สู่สากล สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล