สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 022788400-19

อีเมล์: -

ที่อยู่: 49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1 สัมมนาที่จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เรียงลำดับ

หลักสูตร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่าง ถูกต้อง ตลอดจนเลือกนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ นำมาปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ