กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน