กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

สัมมนา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาบัตร 6,448.60 บาท
ภาษี 7% 451.40 บาท
ราคารวม 6,900.00 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน