กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

หากมองไม่เห็นแบบฟอร์มลงทะเบียน ให้กดที่นี่

สัมมนา LAMTA TALK ครั้งที่2

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาบัตร 4,579.44 บาท
ภาษี 7% 320.56 บาท
ราคารวม 4,900.00 บาท
**โปรดยืนยันราคากับผู้จัดงานอีกครั้ง**

ปิดให้ลงทะเบียน