กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

หากมองไม่เห็นแบบฟอร์มลงทะเบียน ให้กดที่นี่

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Psychology for Management & Motivating Techniques วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 5,900 บาท
**โปรดยืนยันราคากับผู้จัดงานอีกครั้ง**

By clicking "Submit" button, you hereby agree to our Terms of Services and Privacy Policy.