เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 2,700 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน